Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ

“Η κατανόηση ενός κειμένου (πεζού, ποιητικού ή θεατρικού) είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Αρχικά θα αναζητήσουμε μεθόδους κατανόησης των κειμένων (ιδεολογικές, πραγματολογικές, συντακτικές, γραμματικές). Έπειτα, μέσα από συλλογικές και ατομικές προσεγγίσεις και ασκήσεις, θα δοκιμάσουμε να αναζητήσουμε τρόπους έτσι ώστε το κείμενο να μην “κείται ” πλέον, αλλά να “σηκωθεί”, δηλαδή να έχει ζωή – να […]