ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η πιο συχνή ερώτηση που ακούμε σχετικά με τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι: «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους σπουδαστές που έχουν περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και φοιτούν στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή ΙΑΣΜΟΣ από τους σπουδαστές που δεν έχουν περάσει ή δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού;»…

Η διαφορά είναι ότι οι πρώτοι παίρνουν δίπλωμα κρατικού φορέα (με πιστοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού), ενώ οι δεύτεροι παίρνουν δίπλωμα ιδιωτικού φορέα. Επίσης οι πρώτοι έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως: αναβολή στράτευσης (για τα αγόρια), άμεση εισαγωγή στο ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών), δικαίωμα διδασκαλίας, εισαγωγή με εξετάσεις στο Β’ έτος του τμήματος της Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο καθώς και το τμήμα κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.ά.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

α. Υποκριτική: • Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράµα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο) • Απόδοση ενός κειµένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής

β. Απαγγελία ενός ποιήµατος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου) γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr / Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο.

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας µε απολυτήρια Λυκείου της ηµεδαπής (χορηγείται από τις ∆/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης).

γ) Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν µέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Πολιτισμού, και συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. – Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάψτε σκαναρισµένη την υπογεγραµµένη αίτηση και τα δικαιολογητικά

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας &, Θρησκευµάτων 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή – Με συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδροµείου – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδροµείου από τον υποψήφιο), ή – Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Η αίτηση (υπογεγραµµένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική µορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά – «σκαναριστούν») . Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, doc, docx .

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΣΜΟΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ (350 ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ).α

σεμιναρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ – ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2023-24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η Ανωτέρα Δραματική Σχολή ΙΑΣΜΟΣ ξεκινάει τον ετήσιο κύκλο μαθημάτων υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού (2023-24) για ενήλικες (αρχάριους και μη)

Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΣΜΟΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ!

Καθώς έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος» για τη νέα χρονιά 2023 – 2024 σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις γίνονται είτε δια ζώσης στη γραμματεία της Σχολής είτε μέσω αποστολής email στο ath@iasmos.net

καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη η αίτηση που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας

2. Φωτοτυπία του απολυτηρίου Λυκείου

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

1. στην ερμηνεία ενός μονολόγου της επιλογής τους

2. στην απαγγελία ενός ποιήματος της επιλογής τους

3. στην ερμηνεία ενός τραγουδιού σε ελληνικούς στίχους της επιλογής τους χωρίς συνοδεία μουσικού οργάνου

4. σε αυτοσχεδιασμό σε θέμα που θα τους δοθεί εκείνη τη στιγμή

5. σε στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας θεάτρου

Όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των εξετάσεων, τότε ειδοποιείται ο υποψήφιος προκειμένου να δηλώσει την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασής του.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ Τη φορμα