Βασίλης Διαμαντόπουλος Σεμινάρια
IASMOS SOCIAL

IASMOS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

theatromania

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η φωνή στη μάσκα και ο προσωπικός ήχος.

1η φάση
Το μάθημα ξεκινάει με περπάτημα του διδασκόμενου στο χώρο και ταυτόχρονη χρήση ήχων – φθόγγων, ώστε να ζεσταθεί ο λάρυγγας και το σύστημα κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα. Έτσι ενεργοποιείται καλύτερα το μυϊκό των φωνητικών χορδών και ταυτόχρονα ανοίγει το κέντρο του στήθους. Η κίνηση επίσης ενεργοποιεί το κέντρο του σώματος (τη λεκάνη).

2η φάση
Μετά την κίνηση στο χώρο και τη χρήση του ήχου, ο μαθητής αναγνωρίζει με την άσκηση αναπνοής, την κίνηση του αέρα μέσα στο σώμα του και με αυτό τον τρόπο σταδιακά, με τα μαθήματα θα συνειδητοποιήσει τη χρήση του αέρα (αναπνοή). Η άσκηση αυτή απαιτεί χώρο γιατί ο μαθητής , αφού με την αναπνοή του αναγνωρίζει όλους τους σπονδύλους από τον άτλαντα έως τον κόγγυγα, αμέσως μετά, βρίσκεται σταδιακά στο έδαφος ώστε να εκφέρει φθόγγους και σε αυτή την στάση (ανάσκελα).

3η φάση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ.Αναγνώριση του ήχου του κάθε μαθητή ξεχωριστά στο πρώτο μάθημα ώστε να έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων του μαθητή και των αναγκών του. Δημιουργούμε μικρές ομάδες ανάλογα με την έκταση της φωνής των μαθητών και το φύλο. Με το πιάνο συνεχίζουμε τη φωνητική μας άσκηση και στη συνέχεια εφαρμόζουμε την άσκηση με ένα τραγούδι. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης των μαθημάτων, έχουμε ερμηνευτική ανάλυση, άρθρωση κ.λπ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ. Αφού επιτύχουμε να ανοίξουμε όλο το σώμα με την αναπνοή, περνάμε σε χρήση κειμένου, προκειμένου να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα του ήχου μας μετά τις ασκήσεις. Εκεί δίνεται έμφαση σε φωνήεντα, σύμφωνα, τονισμούς των λέξεων και των σημείων στίξης του κειμένου. Το ζητούμενο είναι ο μαθητής να αναγνωρίζει σταδιακά ση σωστή θέση της φωνής του, καθώς και την προσωπική του χροιά κι επίσης να καταφέρει να του γίνει με το χρόνο αυτό επίγνωση

4η ΦΑΣΗ
Περνάμε στη φάση της αποθεραπείας. Εκεί το σώμα πάλι με την αναπνοή χαλαρώνει, ανοίγει ένα περπάτημα ήπιο στο χώρο και γίνεται και άσκηση contact με ήπιους ήχους έως τη λήξη.

Κάθε μάθημα είναι διαφορετικό και ορίζεται μεταξύ άλλων από τις ιδιαιτερότητες των μαθητώντις οποίες οφείλω να αφουγκράζομαι να συζητώ.

Στοιχεια
Μόνιμος σύνδεσμος άρθρου